Jag gillar inte stela kategorier. Ibland finns det konst i journalistik och journalistik i konsten. Samvete, hjärta, skönhet, balans och förlust av balans är väsentliga för mig.
Om skillnad mellan konstfotografi och övriga. I mitt redaktionella fotoarbete finns det alltid något som är konstnärligt. Mina konstfotografier är också någon form av reportage. Det är människormöten och bildspråket som står i fokus.
Bilden togs för Esquire, ett tema om Kinas miljö.