Yang Guoweis serie Post-80s visar upp en annan sida av den nya generationen storstadsungdomar i ett Kina i snabb förändring, deras mentalitet, deras materiella värld. De som är födda efter 70-talet är produkter av Kinas ettbarnspolitik. De har vuxit upp med helt andra materiella villkor, och de är den första kinesiska internet- och dataspelsgenerationen.

Till skillnad från föräldragenerationen bär de inte på traditionens bördor, de sätter sig själva i första rummet, är individualistiska, rebelliska. De lägger stor vikt vid sitt yttre, är modemedvetna, söker gärna det provokativa, vågar utmana. De möter öppet den internationella populärkulturen och är i takt med Japan, Korea och västvärlden. De färgar håret, tatuerar sig, läser manga, dansar streetdance, spelar Cosplay och dataspel på nätet. Äldre kineser ser dem och känner sig gamla, världen har blivit så annorlunda. Utlänningar ser dem och tycker att Kina har blivit så annorlunda, världen är så liten.

De kallas ”Chinese New Mankind”, och den konst som uppmärksammar och framställer denna ”New Mankind” kallas ”Cartoon generation”. Denna konstnärliga riktning eller stil (kanske skulle man snarare kalla det ett konstnärligt fenomen eller en kollektiv rörelse, som politisk pop eller cynisk realism) började i Kanton i södra Kina, den storstad som ligger närmast Hongkong. I mitten av 90-talet spred den sig snabbt till andra storstäder, som Beijing och Shanghai. Denna konst fäster uppmärksamheten på hur kommersialism och konsumtionskultur påverkar den unga generationen, och hur de ger kroppsligt uttryck för individuell frihet och själslig befrielse.

Yang Guowei är en av representanterna för denna ”Cartoon generation”. Hans verk förenar dokumentation och konstnärligt skapande och visar upp den nya kinesiska generationens attityder och förväntningar. Post-80s: Rebel användes för affischen till utställningen år 2008 i Australian Centre for Photography, Generation C – New Chinese Photomedia in an Age of Change. I bilden skapas en iögonenfallande kontrast mellan de fladdrande röda fanorna (symbolen för ”Det nya Kina” under kommunistpartiets ledning), de röda halsdukarna som alla elever burit runt halsen (symboliserande de välartade barnen som ska föra partiets sak vidare) och punkarna som färgat håret, piercade, tatuerade, som står för en subkultur utanför samhällets mainstream.

”Denna generation har gett mig intrycket av att det nästan är som en plötslig genetisk förändring. De skakar om ett kalejdoskop och visar upp ett helt nytt tillstånd som blir ogripbart för alla dem som i årtionden hållit fast vid ett enkelt, okonstlat yttre. Den äldre generationen kan inte ta in kalejdoskopets bilder, de stirrar tomt och oförstående. De unga visar upp sig, njuter, konsumerar hela tiden. De söker det nyaste, men det nyaste blir snabbt gammalt. De vill på kortast möjliga tid förnya sig, bli vinnare.”

Jag frågade Yang Guowei varför han, som är född i början av 70-talet, är så intresserad av dem. Han svarade:

”Jag är ju ett decennium tidigare än generation post-80. Under hela min barndom var de krav jag hade på mig att vara ett mycket välartat barn, det var ett stort tryck som låg över mig. På ytan var jag snäll och söt, men känslomässigt väldigt otillfreds. Jag kände mig rebellisk men vågade inte göra något. Generation post-80 vågar tänka, vågar säga, vågar göra, vara egensinniga, ha sina egna tankar och uppfattningar. Jag avundas deras mod och deras möjligheter, det är därför jag intresserar mig så mycket för dem. De är Kinas framtid, och den möjlighet jag kunde ha haft.”

Många vill inte acceptera de värderingar som denna ”Chinese New Mankind” står för, de tycker att de är alldeles för ytliga och enkelspåriga. De lägger alldeles för stor vikt vid det yttre, vid att tillfredsställa materiella behov, och de har en för fri och öppen syn på sexualitet. Yang är bara delvis ense om denna kritik. Hans Post-80s-verk innehåller också kritik, men hans syfte är framför allt att serien lyfter fram framgångsrika New Mankind- representanter:

”Från början fotograferade jag vänner som jag kände väl, i den krets jag umgicks i fanns många som till det yttre kunde verka cyniska och likgiltiga, men som var mycket seriösa och framstående inom sina områden – konstnärer, stylister, designers, författare, orkestermusiker, dataspelsnördar, street dance-mästare, cosplay-kändisar, sångare. Många av dem var inga välartade elever i skolan, men de hade lyckats förverkliga sig själva mycket bättre än de flesta ’välartade’.”

Yang Guowei är också väldigt framgångsrik som modefotograf, och i hans verk finns tydliga element från modefoto, som ger nya drag åt konsten. I nästan alla verk finns rök som ett element. ”Röken symboliserar villrådighet. Något gemensamt jag sett hos ”Chinese New Mankind” är kritik och reflektion. De har funnit och förverkligat sig själva utifrån utseende och lust – men sedan då? Denna villrådighet är de inte ensamma om, den utmärker alla kineser som lever i vår tidsålder.”

2014 i utställning Secret Love på Smålandsmuseum i Växjö
2013 i utsällning Secret Love på Världskulturmuseet i Göteborg
2012 i utställning Secret Love på Östasiatiska Museet i Stockholm
2010 i utsällning 24 Solar Terms Crossover Art Exhibition, Laifusi Square, Beijing
2008 i utställning Generation C: New Chinese Photomedia in an Age of Change, The Australian Centrefor Photography, Sidney, Australian.