Fotografering till boken Offentlig konst – ett kulturarv : tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst, utgavs av Statens konstråd 2014 .

I boken, som är författad av Karin Hermerén med Henrik Orrje som medförfattare, presenteras ett forskningsprojekt om byggnadsanknuten konst. Stora förändringar av ägarstrukturen gällande denna konst har skett under de senaste decennierna. Detta har medfört oklarheter gällande vård och underhåll. Synen och värderingen av den byggnadsanknutna konsten diskuteras.

Redaktör(er): Karin Hermerén (Institutionen för kulturvård); Henrik Orrje (-); Charlotta Kerstin Hanner Nordstrand (Institutionen för kulturvård); Emilie Karlsmo (-); Ann Landgren Danielson (-)
ISBN: 978-91-980945-2-7
Antal sidor: 399 s.
Publikationstyp: Textkritisk utgåva (redaktörskap)
Förlag: Statens konstråd
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2014
Språk: svenska