Fotografering för boken om olika samverkans projekt som Statens Konstråd har med olika kommuner, bl Vasa parken i Umeå och Vasaskolan i Nynäshamn.

I vanstaskolan utanför Nynäshamn har designduon Folkform i samverkan med elver och lärare förbättrat den slitna skolgården och tagit fram en manual för hur området kan utvecklas långsigktigt. Genom att sätta gestalningsfrågorna i centrum har de tillsammans tagit fram lösningar för hur skolgårdsmiljön bättre kan stödja både lek och lärande.

Designduon Folkform, Anna Holmquist och Chandra Ahlsell, engagerades för att arbeta fram de nya gestaltningsidéerna. I workshops har elever och lärare engagerats aktivt i arbetet, och varit en del av att ta fram den nya identiteten och utemiljön för Vanstaskolan. Tillsammans med Folkform har de bland annat tagit fram ett geometriskt baserat mönster, som utgår från det matematiska problemet att lösa en uppgift med bråktal – att se delar och helheter.  Mönstret kan kombineras i mängder av former och färger, och är unikt för Vanstaskolan. Nu finns det på skolans fasader. En ny mötesplats har skapats utomhus, mitt på en äng, med skolans mönster på två skärmar som även fungerar som vindskydd. Folkform presenterade ett antal gestaltningsförslag för skolan. Några av dessa har genomförts, andra finns kvar för skolan att använda i framtida förändringar av skolmiljön i en gestaltningsmanual.